Welkom op de website van de Eben Haëzerschool in Oldebroek!

De Eben Haëzerschool staat aan de rand van het Veluwse dorp Oldebroek. In de luwte van een aangelegen bospark, ligt ons mooie schoolgebouw met veertien lokalen, die grotendeels rondom een centrale hal zijn gelegen. In 2020 mochten we de school nog met drie lokalen uitbreiden en op dit moment zijn we in gesprek met de gemeente Oldebroek over een nieuwe uitbreiding. Ongeveer 320 leerlingen komen naar school, inclusief een voorschoolse voorziening. Dit aantal loopt gedurende het schooljaar op naar zo’n 335 leerlingen.

Op onze school wordt onderwijs gegeven vanuit een reformatorische levensovertuiging. Dat betekent dat we het Woord van God als grondslag hebben en willen voortbouwen op het fundament dat door de ouders en de kerk in het leven van de leerlingen is gelegd. Op de Eben Haëzerschool hebben we een 8-tal kernwoorden geformuleerd en per kernwoord een leefregel opgesteld. Deze leefregels vormen de basis van onze school als leef- en leergemeenschap. Daarbij willen we zorg, bescherming en veiligheid bieden aan onze leerlingen.

Het team telt rond de 45 collega’s die vanuit passie iedere dag hun werk doen. Voor het kind; met het kind. Want dáár doen we het voor!