Bestuur

Anno 2019 bestaat het bestuur uit:

Bestuur
De heer H.G.J. van Leeuwen (voorzitter)
De heer D.W. Fokker (algemeen adjunct)
De heer J. Grootkarzijn (penningmeester)
De heer J.J. van Putten (secretaris)
De heer H. Sellies (lid)
De heer J. den Uijl (lid)


Directeur
De heer D. Kloosterman

Medezeggenschapsraad

Anno 2019 bestaat de medezeggenschapsraad voor ouders en personeel uit:

MR / ouders
De heer A.J. Klein (voorzitter)
De heer B. van Putten (secretaris)
De heer G. van Voorst (lid)

MR / personeel
De heer F. van Asselt (conciërge)
Mevrouw A. ten Hove-Kin (leerkracht)
Mevrouw L. Smit (leerkracht)

Voor meer informatie over de medezeggenschapsraad kijkt u onder nieuwsbrieven.
Deze kunt u vinden in het menu onder Eben-Haëzerschool.

Raad van Advies

Team